Όταν αποφάσισα να εντάξω την στήλη yacht news στο site μου, είχα την μεγάλη επιθυμία και χαρά να μοιράζομαι με τους αναγνώστες θαλασσινές ιστορίες...